Podziękowania

Witamy Serdecznie po zakończeniu I Studenckiego Ogólnopolskiego Forum Radiologicznego.

Chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze podziękowania Komitetowi Naukowemu w tym szczególnie serdecznie chcielibyśmy podziękować występującym prelegentom:

Panu Doktorowi hab. n. med. Andrzejowi Cieszanowskiemu

Pani Magister Magdalenie Szelągowskiej-Mąka

Pani Magister Jolancie Tomczak

Pani Profesor dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowskiej

Ponnadto bardzo dziękujemy Panu Profesorowi dr hab. n. med. Olgierdowi Rowińskiemu kierownikowi II Zakładu Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, współorganizatorowi I Studenckiego Ogólnopolskiego Forum Radiologicznego. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za pomoc oraz nieocenione wskazówki i porady udzielone nam podczas organizacji tego wydarzenia.

Ogromne podziękowania należą się panu Profesorowi Andrzejowi Urbanikowi za bezcenne wskazówki oraz połączenie koordynatorów elektroradiologii i radiologii w jednen komitet organizacyjny. Bez tej sugestii Forum nigdy nie byłoby miejscem tak różnorodnej i wielopoziomowej dyskusji.

Chcielibyśmy również bardzo serdecznie podziękować pani doktor Magdalenie Januszewicz oraz panu doktorowi Leopoldowi Bakoniowi – opiekunom Studenckiego Koła Naukowego „X-Ray” działającego przy II Zakładzie Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za pomoc przy tworzeniu oraz szlifowaniu studenckich prac naukowych przygotowanych przez członków SKNu.

Bardzo serdecznie dziękujemy też wszystkim uczestnikom aktywnym wystawiającym swoje prace podczas tegorocznego Forum. Mamy nadzieję, że będziecie bezustannie dążyć do poszerzania swojej wiedzy oraz nie ustaniecie w wysiłkach prowadzących do przekazania jej jak największemu gronu osób.  

Podziękowania należą się również uczestnikom biernym mam nadzieję że przyjemnie zapamiętaliście wspólnie spędzony czas podczas pierwszego Forum i z chęcią przyjedziecie na kolejne spotkanie w przyszłym roku, może już trochę bardziej śmiali w zadawaniu pytań.

Oczywiście ogromne podziękowania kierujemy w stronę naszych sponsorów.

Szczególne podziękowania w tej kwestii należą się firmie Toshiba która sponsorowała lwią cześć nagród,  catering, cześć materiałów konferencyjnych oraz transport i akomodacje dla naszych prelegentów.  Chcielibyśmy wyrazić naszą ogromną wdzięczność dla Pani Małgorzaty Kirago która okazała nam ogromną cierpliwość oraz zrozumienie reprezentując firmę Toshiba i pomagając nam rozwiązywać skomplikowane problemy prawne dotyczące sfery finansowej konferencji.

Dziękuję również pozostałym sponsorom oraz patronom:

Polskiemu Lekarskiemu Towarzystwu Radiologicznemu

Naukowemu Stowarzyszeniu Techników Radiologii

Polskiemu Towarzystwu Elektroradiologii

Oraz firmie Biotronik

I Wydawnictwom:

Medipage

Inżynier i Fizyk Medyczny

Ogólnopolski Przegląd Medyczny

Bonnier: Plus Medycyny i Puls Farmacji

Chcielibyśmy również podziękować panu Cezaremu Ksel przedstawicielowi Wydawnictwa Medycyna Dydaktyka Wychowanie za uczestnictwo w konferencji oraz pani Wandzie Widomskiej która z ramienia działu Fotomedycznego dokumentowała naszą konferencje.

Ponnadto dziękujemy wszystkim nie wymienionym powyżej osobom które przyczyniły się do zaistnienia naszej konferencji. Szczególne podziękowania należą się Warszawskmumu Uniwersytetowi Medycznemu za udostępnienie Auli oraz Studenckiemu Towarzystwu Naukowemu, a w szególności prezesowi STNu Karolowi Zbrońskiemu za wsparcie nas bezcennymi radami oraz doświadczeniem w organizacji konferencji.

Bardzo dziękujemy,

Komitet Organizacyjny

 

 

Dodaj komentarz