V Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne

Ogłoszenia

Odbiór certyfikatów

Drodzy Koleżanki i Koledzy!

Certyfikaty uczestnictwa biernego (dla tych, którzy nie zgłosili się podczas konferencji) są do odebrania w sekretariacie II Zakładu Radiologii Klinicznej na ul. Banacha 1A w godzinach 8:00 – 14:00.

 

Komitet Organizacyjny IV SOFoR

Dodaj komentarz