FAQ

 1. Czy znaki przestankowe, spacje, imię i nazwisko oraz nazwę uniwersytetu wliczamy w dozwolone 2500 znaków streszczenia?
  Nie,  do limitu znaków wliczamy tylko treść streszczenia, bez znaków przestankowych, spacji czy danych osobowych.
 1. W jakim formacie przesłać prezentację z sesji prac oryginalnych i case raport oraz plakat?
  Prosimy wysyłanie prac w PowerPoint, zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w Regulaminie VII Studenckiego Ogólnopolskiego Forum Radiologicznego. Prace wysłane w innym formacie niż Power Point nie będą odtwarzane w trakcie konferencji.
 1. Jeśli nie odbiorę dyplomu uczestnika aktywnego na konferencji, kiedy mogę tego dokonać i w jaki sposób?
  Dyplom można odebrać osobiście w II Zakładzie Radiologii WUM przy ulicy Banacha (blok C, parter). Istnieje również możliwość wysłania certyfikatu listownie po uprzedniej prośbie, podaniu danych wysyłki i pokryciu jej kosztów.
 1. W jakiej kolejności odbędzie się prezentowanie prac konkursowych na sesji?
  Jak w poprzednich latach, konferencje otworzy sesja prac oryginalnych a następnie zostaną zaprezentowane przypadki medyczne (case reports). Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony bliżej daty konferencji.
 1. Czy otrzymam potwierdzenie zarejestrowania jako uczestnik bierny i czynny?
  Nie. Do uczestników czynnych zostaną rozesłane maile o zakwalifikowaniu ich prac do konkursu.
 1. Czy pracę może zgłosić więcej niż jedna osoba?
  Nie, pracę zgłasza tylko osoba prezentująca.
 1. Czy pracę może zgłosić osoba, która jej nie pisała, ale jest jedynie osobą prezentującą?
  Nie.
 1. Czy można przesłać streszczenie pracy do konkursu, która była wcześniej prezentowana na innej konferencji?
  Nie.
 2. W jakiej formie otrzymam certyfikat uczestnika biernego?
  Certyfikat zostanie przesłany na maila po konferencji (do końca kwietnia).
  W tym roku nie będzie certyfikatów papierowych. Dbajmy o przyrodę! 🙂