KSIĘGA ABSTRAKTÓW

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniami prac, które zostaną przedstawione podczas V edycji Studenckiego Ogólnopolskiego Forum Radiologicznego

Księga abstraktów V SOFOR

IV Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne

Księga abstraktów IV SOFoR