Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom oraz osobom wyróżnionym podczas II Ogólnopolskiego Forum Radiologicznego.


Sesja Prac Doktoranckich

I miejsce

Czy parametry spektroskopii rezonansu magnetycznego w pozornie prawidłowej istocie szarej tylnej części zakrętu obręczy u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym wykazują związek z czasem trwania choroby?

Anna Zacharzewska-Gondek, Tomasz Maciej Gondek, Małgorzata Neska-Matuszewska

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

II miejsce

Czy podwyższone wartości współczynnika ADC korelują z ogólną ilością plak demielinizacyjnych stwierdzonych w badaniu rezonansu magnetycznego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym?

Anna Zacharzewska-Gondek, Tomasz Maciej Gondek, Małgorzata Neska-Matuszewska

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Nagroda publiczności

Czy parametry spektroskopii rezonansu magnetycznego w pozornie prawidłowej istocie szarej tylnej części zakrętu obręczy u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym wykazują związek z czasem trwania choroby?

Anna Zacharzewska-Gondek, Tomasz Maciej Gondek, Małgorzata Neska-Matuszewska

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu


Sesja Prac Poglądowych

I miejsce

Wykorzystanie ultrasonografii wzmacnianej kontrastem (CEUS) w diagnostyce zmian ogniskowych narządów jamy brzusznej.

Karol Krawiec, Izabela Dąbrowska, Sebastian Uhlig, Elżbieta Czekajska-Chehab

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

II miejsce

Zastosowanie badań radioizotopowych w diagnostyce i chirurgii przytarczyc.

Paulina Cyngot, Sara Zawadzka, Anna Sobiesiak

Opiekun pracy: Dr n. med. Maria Teresa Płazińska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

III miejsce

Dwuźródłowa tomografia komputerowa – nowa era diagnostyki w kardiologii?

Magdalena Waszczuk

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Nagroda Publiczności

Dwuźródłowa tomografia komputerowa – nowa era diagnostyki w kardiologii?

Magdalena Waszczuk

Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Sesja Prac Oryginalnych

I miejsce

Ocena wybranych parametrów morfometrycznych struktur kostnych jamy nosowej u dzieci z kraniosynostozą na podstawie badań TK.

Kamila Gołdyn, Natalia Gulczyńska. Magdalena Onyszczuk, Rita Wawruszczak

Opiekunowie pracy: lek. med. Zbigniew Olczak, dr n. med. Magdalena Machnikowska-Sokołowska, dr hab. n. med. Katarzyna Gruszczyńska, dr n. med. Wirginia Likus

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

II miejsce

Powikłania jelitowe choroby Leśniowskiego-Crohna (LC) – przedoperacyjna ocena w TK z użyciem rekonstrukcji wielopłaszczyznowych.

prof. dr hab. n. med. Jan Baron, dr hab. n.med. Joanna Pilch-Kowalczyk, lek. med. Zofia Mandrela, lek. med. Jacek Komenda, Kamila Gołdyn, Natalia Gulczyńska, Marlena Gabryelczak, Izabela Orzeł

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

III miejsce

Stopień pneumatyzacji wyrostków pochyłych przednich oceniany w tomografii komputerowej zatok.

Małgorzata Kozioł, Karolina Strojny, Natalia Lorenc, Helena Zwinczewska, Justyna Domka

Opiekun pracy: prof. Dr hab. n. med. Andrzej Urbanik

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nagroda Publiczności

Wpływ obecności zmian łagodnych przymózgowych na dyfuzyjność przylegającej tkanki nerwowej.

Maria Rzońca¹, Agata Kumur¹, Eliza Borkowska¹, Paulina Karcz², Izabela Herman-Sucharska²

¹Koło Naukowe Elektroradiologii, Zakład Elektroradiologii IF, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

²Zakład Elektroradiologii IF, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński


Sesja Przypadków Medycznych

I miejsce

Zastosowanie badań obrazowych w radiosynowektomii.

Monika Górska, lek. Marek M. Chojnowski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

II miejsce

Diagnostyka obrazowa u pacjentów z zespołem polisplenia-heterotaksja.

Piotr Tarkowski, Angelika Kuczyńska , dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

III miejsce

10 w 1.

Angelika Kuczyńska, Piotr Tarkowski, Artur Machaj, dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Nagroda Publiczności

Zastosowanie badań obrazowych w radiosynowektomii.

Monika Górska, lek. Marek M. Chojnowski

Warszawski Uniwersytet Medyczny


Sesja plakatowa

Wyróżnienie

Wykorzystanie radiografii konwencjonalnej w diagnostyce szpiczaka mnogiego.

Maria Telejko, Magdalena Wiska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wyróżnienie

Tomografia komputerowa jamy brzusznej– częste przypadkowo wykrywane zmiany u pacjentów bez historii operacji w obrębie jamie brzusznej.

Iwona Kucybała, Helena Zwinczewska, Natalia Lorenc, Karolina Strojny, Małgorzata Kozioł

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego