III SOFoR

Dziękujemy wszystkim uczestnikom aktywnym za trud włożony w przygotowanie prac na III Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne.

W szczególności pragniemy pogratulować autorom zwycięskich prac – a oto i one:


Sesja Prac Oryginalnych:

I miejsce
Pomiar densyjności guzów nadnerczy w zależności od procentu pola powierzchni guza a decyzja o charakterze zmiany.

Autorzy: Anna Loroch, Mikołaj Nawrocki, Marta Strzyż, Maja Strześniewska, Paula Szydłowska, Wojciech Świdurski, Anna Grzybowska, Michał Olejarz, Marika Martelus, Monika Sykutera, Agata Lipińska, Michalina Staśkiewicz
Opiekunowie: Natalia Stranz-Walczak, Natalia Majewska, Katarzyna Karmelita-Katulska
Studenckie Koło Naukowe Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii UM w Poznaniu

II miejsce
Splenomegalia – czy istnieje współczynnik idealny do jej diagnostyki w tomografii komputerowej jamy brzusznej?

Autorzy: Iwona Kucybała, Anna Gajdosz, Kamil Krupa, Maria Widomska, Justyna Tęczar, Szymon Ciuk
Opiekun: prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

III miejsce
Rola 128-rzędowej niskodawkowej tomografii komputerowej w obrazowaniu odczynowego przerostu grasicy u dzieci po chemioterapii.

Autorzy: Monika Wróbel, Natalia Olszak
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu


Sesja Prac Poglądowych:

I miejsce
Elastografia w ocenie włóknienia wątroby.

Autorzy: Jędrzej Krawczyk, Mikołaj Nawrocki
Opiekunowie: lek. Natalia Stranz-Walczak, dr hab. n. med Katarzyna Karmelita-Katulska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

II miejsce
Obrazowanie molekularne zmian miażdżycowych.

Autor: Ewa Świerżyńska
Warszawski Uniwersytet Medyczny

III miejsce
Rola diagnostyki obrazowej w profilaktyce nowotworów gruczołu piersiowego.

Autor: Agnieszka Lis
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu


Sesja Przypadków Medycznych:

I miejsce
„Gdzie nowe spotyka stare, czyli przydatność klasycznych metod obrazowania w kontroli pooperacyjnej po zabiegach bariatrycznych”

Autorzy: Paula Ziajka, Marcin Kiszka
Opiekunowie pracy: Natalia Stranz-Walczak, dr hab. n. med. Katarzyna Karmelita-Katulska
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

II miejsce
Kontrastowe badanie RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego – prehistoria czy przydatne narzędzie diagnostyczne?

Autorzy:Maja Strześniewska, Łukasz Gąsiorowski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

III miejsce
Rozlany chłoniak z komórek B zlokalizowany pierwotnie w kości o niejednoznacznym obrazie radiologicznym i histopatologicznym.

Autorzy: Anna Loroch, Mikołaj Nawrocki, dr n. med. Katarzyna Jończyk-Potoczna
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Sesja Prac Plakatowych:

I miejsce
Dlaczego w Polsce zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe nie mogą obrosnąć w piórka?

Autorzy: Katarzyna Denkiewicz, Karolina Futyma, Szymon Grzebyk
Opiekun: prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo–Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

II miejsce
Dose area product podczas radiografii stawu łokciowego – doświadczenia własne

Autorzy: Piotr Nowak, Diana Martonik, Aneta Metelska
Opiekun pracy: mgr. Ewa Pasieka
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

III miejsce
Enterografia w diagnostyce choroby Leśniowskiego-Crohna

Autor: Jędrzej Krawczyk
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!