Dziękujemy wszystkim uczestnikom aktywnym za trud włożony w przygotowanie prac na IV Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne.

Jak co roku, spośród zgłoszonych prac wyłoniono 3 najlepsze w każdej kategorii – zwycięzcom serdecznie gratulujemy! A oto i laureaci:


Sesja Prac Oryginalnych:

I miejsce
Tętniaki wewnątrzczaszkowe – czy warianty anatomiczne tętnic szyjnych i głównych tętnic mózgowych wpływają na częstość ich występowania?

Autorzy: Iwona Kucybała, Jakub Giliavas, Martyna Kliś, Kamil Krupa, Jakub Polak, Szymon Ciuk
Opiekun: Prof. dr hab. n. med Andrzej Urbanik
Studenckie Koło Radiologii przy Katedrze Radiologii Collegium Medicum UJ

II miejsce
Obraz widma protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (1HMRS) u chorych z otępieniem w chorobie Alzheimera.

Autorzy: Małgorzata Król, Gabriela Flaga
SKN Młoda Elektroradiologia przy Katedrze Elektroradiologii, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

III miejsce
Porównanie morfologii stawów skroniowo-żuchwowych pacjentów bez dolegliwości i z zaburzeniami układu stomatognatycznego – badanie retrospektywne.

Autorzy: Aleksandra Gorzkowska, Maja Stańczyk, Paulina Urbańska, Piotr Laskowski, Ronald Lukashevich, Dominik Woźniak.
Opiekunowie: lek. dent. Robert Franczyk, dr n. med., inż. Piotr Regulski, dr n. med. Zygmunt Stopa
Koło Anatomiczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
SKN „Le Fort” przy Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii WUM
SKN „ALARA” przy Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej WUM


Sesja Przypadków Medycznych:

I miejsce
Guz w guzie – nietypowy przerzut raka gruczołu krokowego.

Autor: Martyna Głośna
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

II miejsce
Rola radiologa w przypadku chorób rzadkich – od zmian w neuroobrazowaniu do postawienia rozpoznania.

Autorzy: Krawczyk Jędrzej, Juszczak Kajetan
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

III miejsce
Gazotwórcze zapalenie kości, jako rzadkie powikłanie perforacji przewodu pokarmowego, o niejednoznacznym obrazie klinicznym.

Autorzy: Karol Górski, Mikołaj Czerwiński
Collegium Medicum w Bydgoszczy


Sesja Prac Plakatowych:

I miejsce
Obraz metaboliczny złośliwych guzów mózgu w protonowej spektroskopii MR (1HMRS).

Autorzy: Gabriela Flaga, Małgorzata Król
SKN Młoda Elektroradiologia przy Katedrze Elektroradiologii, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

II miejsce
Analiza opisów badań pantomograficznych u pacjentów przed planowanym leczeniem kardiochirurgicznym.

Autorzy: Piotr Nowak, Magda Antonowicz, Emilia Płoszczuk
Opiekun pracy: mgr Ewa Pasieka
SKN przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

III miejsce
Przezskórna embolizacja żylaków powrózka nasiennego – opis przypadku.

Autorzy: Jaromir Kargol, Magdalena Komajda, Marcin Bąk
Opiekunowie merytoryczni:
Dr hab n. med. Anna Drelich – Zbroja
Lek. Łukasz Światłowski.
SKN przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie


Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!