NAJWAŻNIEJSZE DATY

I

7 maja 2021 – rozpoczęcie rejestracji uczestników biernych

I

7 maja 2021 – rozpoczęcie rejestracji uczestników aktywnych

I

30 lipca 2021 – ostateczny termin nadsyłania streszczeń prac

I

19 września 2021 – ogłoszenie zakwalifikowanych uczestników i ich prac do sesji

I

1 października 2021 – ostatni dzień nadsyłania prezentacji zakwalifikowanych prac

I

3 października 2021 – ostatni dzień rejestracji online uczestników biernych

I

9 października 2021 – VII Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne