NAJWAŻNIEJSZE DATY

  • 14 stycznia 2019 - Rozpoczęcie rejestracji uczestników biernych
  • 21 stycznia 2019 - Rozpoczęcie rejestracji uczestników aktywnych
  • 27 lutego 2019 - Ostateczny termin nadsyłania streszczeń prac
  • 12 marca 2019 - Ogłoszenie zakwalifikowanych uczestników i ich prac do sesji
  • 28 marca 2019 - Ostatni dzień nadsyłania prezentacji zakwalifikowanych prac a także ostatni dzień rejestracji online uczestników biernych
  • 31 marca 2019 - V Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne