Daria Motyl
Jakub Marek
Olga Basiak
Paulina Laskus
Katarzyna Zamora
Paulina Hoffman

Aleksandra Sobieska
Anna Jankowska
Piotr Dubiński
Antoni Zyśk
Karol Kempny
Iwona Ślęczka
Maciej Kwiatkowski