Program

Ramowy program

V Studenckiego Ogólnopolskiego Forum Radiologicznego

31 marca 2019 roku

8.00-9.00 Rejestracja

9.00-9.15 Uroczyste przywitanie

9.15-9.45 Wykład inauguracyjny

9:45-10:45 Sesja prac oryginalnych I

10.45-11.05 Przerwa kawowa

11.05-11.35 Wykład ekspercki II

11.35-12.50 Sesja prac oryginalnych II

12.50-13.50 Przerwa obiadowa

13.50-14.40 Sesja przypadków medycznych I

15.10-15.25 Przerwa kawowa

15:25-16.30 Sesja przypadków medycznych II

16.30-17.00 Wykład sponsorski

17.00-17.20 Rozdanie nagród

Sesja plakatowa ciągła