Ogłoszenie

Szanowni Uczestnicy,

Pragniemy poinformować, iż wyłącznie uczestnicy bierni, którzy dnia 26.02.2016r. otrzymali wiadomość potwierdzającą będą mieli zagwarantowane pełne materiały dla uczestników, lunch, a także papierowy certyfikat uczestnictwa. Decydowała o tym kolejność rejestracji uczestników.

Pozostałe osoby biorące udział w konferencji uzyskają możliwość otrzymania wymienionych materiałów konferencyjnych w przypadku nieobecności osób, które otrzymały potwierdzenie. Wszyscy uczestnicy, którzy nie otrzymają papierowych certyfikatów proszeni są o wysłanie e-maila z prośbą o e-certyfikaty.

Maile należy wysyłać na adres: forumradiologiczne@gmail.com po zakończeniu konferencji.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny

Dodaj komentarz