Podziękowania

Niniejszym pragniemy podziękować naszym wspaniałym Sponsorom oraz Patronom, dzięki wsparciu których mogliśmy gościć Was 12 marca w Warszawie!


Największe podziękowania przekazujemy naszemu Głównemu Sponsorowi, którym już po raz trzeci została firma TMS Sp z o o. Państwa zaangażowanie w przygotowanie tegorocznej edycji było nieocenione!


Dziękujemy także:

za objęcie naszego wydarzenia honorowym patronatem. To dla nas ogromne wyróżnienie!


Pragniemy również podziękować pozostałym sponsorom za wkład w organizację III SOFoR:


Dziękujemy również naszym fotografom –  Annie Pryć oraz Działowi Fotomedycznemu WUM za wykonanie oraz wspaniałe opracowanie graficzne zdjęć III Studenckiego Ogólnopolskiego Forum Radiologicznego.

Bardzo gorące podziękowania składamy Panu Maciejowi Kaszyńskiemu za okazaną cierpliwość i pomoc w rozwiązywaniu kwestii prawnych związanych z konferencją oraz wszystkim pracownikom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy przyczynili się do stworzenia III SOFoR.


Wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top