FAQ

FAQ

Często zadawane pytania:

Nie, do limitu znaków wliczamy tylko treść streszczenia, bez znaków przestankowych, spacji czy danych osobowych. 

Prosimy o wysyłanie prac zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w Regulaminie VII Studenckiego Ogólnopolskiego Forum Radiologicznego.

Prace wysłane w innym formacie niż Power Point nie będą odtwarzane w trakcie konferencji.

Dyplom można odebrać osobiście w II Zakładzie Radiologii UCK WUM przy ulicy Banacha (blok C, parter).

Istnieje również możliwość wysłania certyfikatu listowanie po uprzedniej prośbie, podaniu danych wysyłki i pokryciu jej kosztów.

Jak w poprzednich latach, konferencję otworzy sesja prac oryginalnych, a następnie zostaną zaprezentowane przypadki medyczne (case reports).

Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony bliżej daty konferencji.

Nie. Do uczestników czynnych zostaną rozesłane maile o zakwalifikowaniu ich prac do konkursu.

Nie, pracę zgłasza tylko osoba prezentująca.

Certyfikat zostanie przesłany na maila po konferencji.

W tym roku nie będzie certyfikatów papierowych.

Scroll to top