II SOFoR

II SOFoR

Sesja prac doktoranckich:

I miejsce

nagroda publiczności

Czy parametry spektroskopii rezonansu magnetycznego w pozornie
prawidłowej istocie szarej tylnej części zakrętu obręczy u pacjentów ze
stwardnieniem rozsianym wykazują związek z czasem trwania choroby?

I

Anna Zacharzewska-Gondek, Tomasz Maciej Gondek, Małgorzata Neska-Matuszewska
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

II miejsce

Czy podwyższone wartości współczynnika ADC korelują z ogólną
ilością plak demielinizacyjnych stwierdzonych w badaniu rezonansu
magnetycznego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym?

I

Anna Zacharzewska-Gondek, Tomasz Maciej Gondek, Małgorzata Neska-Matuszewska
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Sesja prac poglądowych:

I miejsce

Wykorzystanie ultrasonografii wzmacnianej kontrastem (CEUS) w
diagnostyce zmian ogniskowych narządów jamy brzusznej.

I

Karol Krawiec, Izabela Dąbrowska, Sebastian Uhlig, Elżbieta Czekajska-Chehab
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

II miejsce

Zastosowanie badań radioizotopowych w diagnostyce i chirurgii przytarczyc.

I

Paulina Cyngot, Sara Zawadzka, Anna Sobiesiak
Opiekun pracy: Dr n. med. Maria Teresa Płazińska
Warszawski Uniwersytet Medyczny

III miejsce

Dwuźródłowa tomografia komputerowa – nowa era diagnostyki w kardiologii?

I

Magdalena Waszczuk
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Sesja prac oryginalnych:


I miejsce

Ocena wybranych parametrów morfometrycznych struktur kostnych
jamy nosowej u dzieci z kraniosynostozą na podstawie badań TK.

I

Kamila Gołdyn, Natalia Gulczyńska. Magdalena Onyszczuk, Rita Wawruszczak
Opiekunowie pracy: lek. med. Zbigniew Olczak, dr n. med. Magdalena Machnikowska-
Sokołowska, dr hab. n. med. Katarzyna Gruszczyńska, dr n. med. Wirginia Likus
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

II miejsce

Powikłania jelitowe choroby Leśniowskiego-Crohna (LC) – przedoperacyjna ocena w TK z użyciem rekonstrukcji wielopłaszczyznowych.

I

prof. dr hab. n. med. Jan Baron, dr hab. n.med. Joanna Pilch-Kowalczyk, lek. med. Zofia Mandrela, lek. med. Jacek Komenda, Kamila Gołdyn, Natalia Gulczyńska, Marlena Gabryelczak, Izabela Orzeł
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

III miejsce

Stopień pneumatyzacji wyrostków pochyłych przednich oceniany w tomografii komputerowej zatok.

I

Małgorzata Kozioł, Karolina Strojny, Natalia Lorenc, Helena Zwinczewska, Justyna Domka
Opiekun pracy: prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik
Uniwersytet Rzeszowski

Sesja plakatowa:


I miejsce

Leczenie tętniaków mózgowych tylnego krążenia z użyciem stentów kierunkujących

I

Maciej Frączek, Małgorzata Czuba, Ositadima Chukwu, Katarzyna Ciuk
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

II miejsce

Analiza trzecich zębów trzonowych żuchwy wg klasyfikacji Pedersona

I

Barbara Nawrocka, Paulina Adamska, Łukasz Adamski, Anna Starzyńska
Gdański Uniwersytet Medyczny

III miejsce

Tętniaki przedniego kręgu koła tętniczego mózgu – analiza wybranych parametrów

I

Sara Stępień
Uniwersytet Rzeszowski

Nagroda publiczności

Wpływ obecności zmian łagodnych przymózgowych na dyfuzyjność przylegającej tkanki nerwowej

I

Maria Rzońca¹, Agata Kumur¹, Eliza Borkowska¹, Paulina Karcz², Izabela Herman-Sucharska²
¹Koło Naukowe Elektroradiologii, Zakład Elektroradiologii IF, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
²Zakład Elektroradiologii IF, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

Sesja przypadków medycznych:


I miejsce


Nagroda publiczności

Zastosowanie badań obrazowych w radiosynowektomii.

I

Monika Górska, lek. Marek M. Chojnowski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

II miejsce

Diagnostyka obrazowa u pacjentów z zespołem polisplenia-heterotaksja.

I

Piotr Tarkowski, Angelika Kuczyńska , dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

III miejsce

10 w 1.

I

Angelika Kuczyńska, Piotr Tarkowski, Artur Machaj, dr hab. n. med. Elżbieta Czekajska-Chehab
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Sesja przypadków medycznych:

Wyróżnienie

Wykorzystanie radiografii konwencjonalnej w diagnostyce szpiczaka mnogiego.

I

Maria Telejko, Magdalena Wiska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wyróżnienie

Tomografia komputerowa jamy brzusznej– częste przypadkowo wykrywane zmiany u pacjentów bez historii operacji w obrębie jamie brzusznej.

I

Iwona Kucybała, Helena Zwinczewska, Natalia Lorenc, Karolina Strojny, Małgorzata Kozioł
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Scroll to top