III SOFoR

III SOFoR

Sesja prac oryginalnych:

II miejsce

Pomiar densyjności guzów nadnerczy w zależności od procentu pola powierzchni guza a decyzja o charakterze zmiany

I

Anna Loroch, Mikołaj Nawrocki, Marta Strzyż, Maja Strześniewska, Paula Szydłowska, Wojciech Świdurski, Anna Grzybowska, Michał Olejarz, Marika Martelus, Monika Sykutera, Agata Lipińska, Michalina Staśkiewicz
Opiekunowie: Natalia Stranz-Walczak, Natalia Majewska, Katarzyna Karmelita-Katulska
Studenckie Koło Naukowe Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii UM w Poznaniu

II miejsce

Splenomegalia – czy istnieje współczynnik idealny do jej diagnostyki w tomografii komputerowej jamy brzusznej?

I

Iwona Kucybała, Anna Gajdosz, Kamil Krupa, Maria Widomska, Justyna Tęczar, Szymon Ciuk
Opiekun: prof. dr hab. n. med. Andrzej Urbanik
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

III miejsce

Rola 128-rzędowej niskodawkowej tomografii komputerowej w obrazowaniu odczynowego przerostu grasicy u dzieci po chemioterapii.

I

Monika Wróbel, Natalia Olszak
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Sesja prac poglądowych:


I miejsce

Elastografia w ocenie włóknienia wątroby.

I

Jędrzej Krawczyk, Mikołaj Nawrocki
Opiekunowie: lek. Natalia Stranz-Walczak, dr hab. n. med Katarzyna Karmelita-Katulska
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

II miejsce

Obrazowanie molekularne zmian miażdżycowych.

I

Ewa Świerżyńska
Warszawski Uniwersytet Medyczny

III miejsce

Rola diagnostyki obrazowej w profilaktyce nowotworów gruczołu piersiowego.

I

Agnieszka Lis
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Sesja przypadków medycznych:


I miejsce

Gdzie nowe spotyka stare, czyli przydatność klasycznych metod obrazowania w kontroli pooperacyjnej po zabiegach bariatrycznych.

I

Paula Ziajka, Marcin Kiszka
Opiekunowie pracy: Natalia Stranz-Walczak, dr hab. n. med. Katarzyna Karmelita-Katulska
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

II miejsce

Kontrastowe badanie RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego – prehistoria czy przydatne narzędzie diagnostyczne?

I

Maja Strześniewska, Łukasz Gąsiorowski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

III miejsce

Rozlany chłoniak z komórek B zlokalizowany pierwotnie w kości o niejednoznacznym obrazie radiologicznym i histopatologicznym.

I

Autorzy: Anna Loroch, Mikołaj Nawrocki, dr n. med. Katarzyna Jończyk-Potoczna
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Sesja plakatowa:


I miejsce

Dlaczego w Polsce zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe nie mogą obrosnąć w piórka?

I

Katarzyna Denkiewicz, Karolina Futyma, Szymon Grzebyk
Opiekun: prof. zw. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo–Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

II miejsce

Enterografia w diagnostyce choroby Leśniowskiego-Crohna

I

Piotr Nowak, Diana Martonik, Aneta Metelska
Opiekun pracy: mgr. Ewa Pasieka
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

III miejsce

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

I

Jędrzej Krawczyk
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Scroll to top