Instrukcja

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PRAC

I

W przypadku formy zdalnej konferencji uczestnicy zakwalifikowani do sesji ustnej zostaną poproszeni o przygotowanie prezentacji z ustnym komentarzem wyeksportowanej do formatu mp4/mpeg4.

I

Uczestnicy zakwalifikowani do sesji plakatowej niezależnie od formy konferencji proszeni są o przygotowanie e-plakatu w formie prezentacji programu PowerPoint wyeksportowanej do formatu PDF.

I

Zalecamy aby używać wersji programu od PowerPoint2010; starsze wersje mogą nie dysponować odpowiednimi funkcjami.

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PREZENTACJI Z USTNYM KOMENTARZEM

I

Zgodnie z §9 regulaminu pierwsze przeźrocze powinno zawierać:

 • tytuł,
 • imiona i nazwiska autorów,
 • nazwy Uczelni, którą reprezentują,
 • imię i nazwisko opiekuna (opiekunów) pracy.

I

Zgodnie z §9 regulaminu maksymalna liczba przeźroczy to:

 • 20 w kategorii prac oryginalnych,
 • 10 w kategorii przypadków klinicznych.

I

Zgodnie z §9 regulaminu maksymalny czas prezentacji dla prac ustnych wynosi:

 • 10 minut w kategorii prac oryginalnych,
 • 7 minut w kategorii przypadków klinicznych.

I

Aby nagrać komentarz ustny do prezentacji należy:

I

1. przejść do przeźrocza dla którego nagrany ma zostać komentarz,

I

2. w przypadku komputerów bez wbudowanego mikrofonu należy go podłączyć,

I

3. przejść do zakładki Wstawianie,

I

4. w sekcji Multimedia wybrać kolejno Dźwięk->Nagraj dźwięk…,

I

5. pojawi się okienko dialogowe,

I

6. by rozpocząć nagrywanie komentarza do przeźrocza należy kliknąć przycisk w kształcie okręgu,

I

7. aby wstrzymać nagrywanie komentarza do przeźrocza należy kliknąć przycisk w kształcie kwadrata,

I

8. aby zapisać komentarz do konkretnego przeźrocza należy kliknąć przycisk OK,

I

9. na slajdzie pojawi się symbol głośniczka umożliwiający odtwarzanie nagrania,

I

10. następnie, celem sprawdzenia konfiguracji nagrania dla przeźrocza należy kliknąć w symbol głośniczka, potem wejść w zakładkę Odtwarzanie, i ustawić (dla każdego slajdu) następujące parametry:

 • Ukryj podczas pokazu,
 • Rozpocznij -> Automatycznie,
 • Głośność -> Wysoka;

I

11. celem przygotowania kolejnych slajdów należy powtórzyć kroki 1-10,

I

12. następnie należy wyeksportować plik przechodząc do zakładki Plik -> Eksportuj -> Utwórz wideo -> Utwórz klip wideo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA E-PLAKATU

I

Zgodnie z §9 regulaminu maksymalna liczba przeźroczy to:

 • 20 w kategorii prac oryginalnych,
 • 10 w kategorii przypadków klinicznych.

I

1. po przygotowaniu prezentacji należy zapisać plik jako PDF wybierając kolejno: 

Plik -> Eksportuj -> Utwórz dokument PDF/XPS

Scroll to top