IV SOFoR

IV SOFoR

Sesja prac oryginalnych:

I miejsce

Tętniaki wewnątrzczaszkowe – czy warianty anatomiczne tętnic szyjnych i głównych tętnic mózgowych wpływają na częstość ich występowania?

I

Iwona Kucybała, Jakub Giliavas, Martyna Kliś, Kamil Krupa, Jakub Polak, Szymon Ciuk
Opiekun: Prof. dr hab. n. med Andrzej Urbanik
Studenckie Koło Radiologii przy Katedrze Radiologii Collegium Medicum UJ

II miejsce

Obraz widma protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (1HMRS) u chorych z otępieniem w chorobie Alzheimera.

I

Małgorzata Król, Gabriela Flaga
SKN Młoda Elektroradiologia przy Katedrze Elektroradiologii, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

III miejsce

Porównanie morfologii stawów skroniowo-żuchwowych pacjentów bez dolegliwości i z zaburzeniami układu stomatognatycznego – badanie retrospektywne

I

Aleksandra Gorzkowska, Maja Stańczyk, Paulina Urbańska, Piotr Laskowski, Ronald Lukashevich, Dominik Woźniak.
Opiekunowie: lek. dent. Robert Franczyk, dr n. med., inż. Piotr Regulski, dr n. med. Zygmunt Stopa
Koło Anatomiczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
SKN „Le Fort” przy Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii WUM
SKN „ALARA” przy Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej WUM

Sesja przypadków medycznych:


I miejsce

Guz w guzie – nietypowy przerzut raka gruczołu krokowego.

I

Martyna Głośna
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

II miejsce

Rola radiologa w przypadku chorób rzadkich – od zmian w neuroobrazowaniu do postawienia rozpoznania.

I

Krawczyk Jędrzej, Juszczak Kajetan
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

III miejsce

Gazotwórcze zapalenie kości, jako rzadkie powikłanie perforacji przewodu pokarmowego, o niejednoznacznym obrazie klinicznym.

I

Karol Górski, Mikołaj Czerwiński
Collegium Medicum w Bydgoszczy

Sesja plakatowa:


I miejsce

Obraz metaboliczny złośliwych guzów mózgu w protonowej spektroskopii MR (1HMRS).

I

Gabriela Flaga, Małgorzata Król
SKN Młoda Elektroradiologia przy Katedrze Elektroradiologii, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

II miejsce

Analiza opisów badań pantomograficznych u pacjentów przed planowanym leczeniem kardiochirurgicznym.

I

Piotr Nowak, Magda Antonowicz, Emilia Płoszczuk
Opiekun pracy: mgr Ewa Pasieka
SKN przy Zakładzie Statystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

III miejsce

Przezskórna embolizacja żylaków powrózka nasiennego – opis przypadku.

I

Jaromir Kargol, Magdalena Komajda, Marcin Bąk
Opiekunowie merytoryczni:
dr hab n. med. Anna Drelich – Zbroja, lek. Łukasz Światłowski.
SKN przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Scroll to top