Najważniejsze daty

NAJWAŻNIEJSZE DATY

I

14 lutego 2022 – rozpoczęcie rejestracji uczestników biernych

I

14 lutego 2022 – rozpoczęcie rejestracji uczestników aktywnych

I

13 marca 2022 – ostateczny termin nadsyłania streszczeń prac

I

25 marca 2022 – ogłoszenie zakwalifikowanych uczestników i ich prac do sesji

I

27 marca 2022 – ostatni dzień nadsyłania prezentacji zakwalifikowanych prac

I

2 kwietnia 2022 – VIII Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne

Scroll to top