VI SOFoR

VI SOFoR

Sesja prac oryginalnych:

I miejsce

Nakreślenie obrazu pacjentów z ujemną próbą wysiłkową na podstawie analizy danych.

I

Piotr Machowiec*, Patryk Leszczyk, Dominik Niemirski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

II miejsce

Czy grubość tkanki tłuszczowej może być ograniczeniem do ratunkowej konikopunkcji/konikotomii?

I

Anna Gabryś*, Marta Kalek, Jakub Giliavas, Ositadima Chukwu
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

II miejsce

Czy wysiłek umysłowy ma wpływ na przepływ w tętnicy przedniej i środkowej mózgu?

I

Anna Gabryś*, Marta Kalek, Jakub Giliavas, Ositadima Chukwu
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sesja przypadków medycznych:


I miejsce

Przezskórna trombektomia w ostrej zatorowości płucnej wysokiego ryzyka u pacjenta pediatrycznego

I

Rafał Bromirski
Gdański Uniwersytet Medyczny

II miejsce

Mięśniakowatość żyły głównej dolnej – opis przypadku

I

Katarzyna Drelich*, Ignacy Rożek, Karol Bochyński, Olga Pustelniak, Monika Rogowska
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

III miejsce

Rzadka lokalizacja przerzutów chłoniaka jąder – opis przypadku

I

Weronika Cyranka*, Monika Zbroja, Katarzyna Drelich, Ignacy Rożek, Monika Rogowska
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Sesja plakatowa:


I miejsce

Leczenie tętniaków mózgowych tylnego krążenia z użyciem stentów kierunkujących

I

Maciej Frączek, Małgorzata Czuba, Ositadima Chukwu, Katarzyna Ciuk
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

II miejsce

Analiza trzecich zębów trzonowych żuchwy wg klasyfikacji Pedersona

I

Barbara Nawrocka, Paulina Adamska, Łukasz Adamski, Anna Starzyńska
Gdański Uniwersytet Medyczny

III miejsce

Tętniaki przedniego kręgu koła tętniczego mózgu – analiza wybranych parametrów

I

Sara Stępień
Uniwersytet Rzeszowski

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Scroll to top