Najważniejsze Daty

14 stycznia 2019 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników biernych

21 stycznia 2019 – Rozpoczęcie rejestracji uczestników aktywnych

27 lutego 2019 –  Ostateczny termin nadsyłania streszczeń prac

12 marca 2019 – Ogłoszenie zakwalifikowanych uczestników i ich prac do sesji

28 marca 2019 – Ostatni dzień nadsyłania prezentacji zakwalifikowanych prac
a także o
statni dzień rejestracji online uczestników biernych

31 marca 2019 – V Studenckie Ogólnopolskie Forum Radiologiczne